การสมัครงานเป็นแปลงตามที่บริษัทกำหนด

1. วิศวกรฝ่ายขาย 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพื่มเติม

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ประสบการณ์ และความสามารถ

สวัสดิการ : เงินเดือน , คอมมิชชั่น , เบี้ยขยัน , ประกันสังคม โบนัสประจำปี ฯลฯ


2. วิศวกร หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพื่มเติม

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ประสบการณ์ และความสามารถ

สวัสดิการ : เงินเดือน , เบี้ยขยัน , ประกันสังคม โบนัสประจำปี ฯลฯ


3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพื่มเติม

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ประสบการณ์ และความสามารถ

สวัสดิการ : เงินเดือน , เบี้ยขยัน , ประกันสังคม โบนัสประจำปี ฯลฯ


4. วิศวกรฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า / เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพื่มเติม

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ประสบการณ์ และความสามารถ

สวัสดิการ : เงินเดือน , เบี้ยขยัน , ประกันสังคม โบนัสประจำปี ฯลฯ


5. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Cordinate) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพื่มเติม

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ประสบการณ์ และความสามารถ

สวัสดิการ : เงินเดือน , เบี้ยขยัน , ประกันสังคม โบนัสประจำปี ฯลฯ


6. พนักงานส่งของ-เอกสาร 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพื่มเติม

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ประสบการณ์ และความสามารถ

สวัสดิการ : เงินเดือน , เบี้ยขยัน , ประกันสังคม โบนัสประจำปี ฯลฯ